Barbie 芭比

《Barbie 芭比》港版官方預告

訂閱我們的Youtube頻道,有新片預告即刻知!

「芭比樂園」裡過住100%完美生活,是世上最完美的一件事!除非你擁有無比危機意識,又或者,你正正是樂園裡的阿Ken 咁就難搞啲了…