Lula

Lula參與的電影

超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩 I

超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩電影海報
分享

上映日期: 2019年12月14日, Saturday (6個月前)

導演: 李察菲蘭, 威爾比察    主演: 配音: 阿爽, Lula, 肶肶, 農夫

小小外星人Lula意外地穿越銀河系,逼降在羊咩咩的農場。阿爽及一眾羊咩咩雖然與Lula雞同鴨講,但可愛的Lula馬上奪得羊羊歡心。...