UA 東薈城

今天UA 東薈城的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
3院(中型) 死因無可疑 IIB 2020070512100012:10 PM 72一般73 $30 購票
1院(中型) 1/2的魔法 (英語版) I 2020070512100012:10 PM 67一般68 $30 購票
4院(中型) 無名勳章 IIB 2020070512200012:20 PM 71一般72 $30 購票
2院(中型) 劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友 I 2020070512300012:30 PM 66一般67 $30 購票
2院(中型) 幻愛 IIB 2020070513500001:50 PM 73一般74 $70 購票
1院(中型) 1/2的魔法 (粵語版) I 2020070514100002:10 PM 74一般75 $70 購票
3院(中型) 死因無可疑 IIB 2020070514150002:15 PM 74一般75 $70 購票
4院(中型) 劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友 I 2020070514350002:35 PM 74一般75 $70 購票
4院(中型) 金都 IIB 2020070515550003:55 PM 72一般73 $70 購票
2院(中型) 劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友 I 2020070516050004:05 PM 73一般74 $70 購票
1院(中型) 死因無可疑 IIB 2020070516100004:10 PM 74一般75 $70 購票
3院(中型) 1/2的魔法 (英語版) I 2020070516200004:20 PM 73一般74 $70 購票
2院(中型) 無名勳章 IIB 2020070517250005:25 PM 73一般74 $70 購票
4院(中型) 幻愛 IIB 2020070517450005:45 PM 73一般74 $70 購票
1院(中型) 死因無可疑 IIB 2020070518150006:15 PM 74一般75 $70 購票
3院(中型) 1/2的魔法 (粵語版) I 2020070518200006:20 PM 74一般75 $70 購票
2院(中型) 無名勳章 IIB 2020070519400007:40 PM 73一般74 $30 購票
4院(中型) 幻愛 IIB 2020070520000008:00 PM 74一般75 $70 購票
1院(中型) 死因無可疑 IIB 2020070520200008:20 PM 74一般75 $70 購票
3院(中型) 1/2的魔法 (英語版) I 2020070520200008:20 PM 74一般75 $70 購票

鄰近UA 東薈城的戲院

約15分鐘可到...

  • 找不到

約30分鐘可到...

  • 找不到

約60分鐘可到...

  • 找不到