Saba Qamar

Saba Qamar參與的電影

起跑線 IIA

起跑線電影海報
分享

上映日期: 2018年8月30日, Thursday (2年前)

導演: Saket Chaudhary    主演: Irrfan Khan, Saba Qamar, Dishita Sehgal, Neha Dhupia

印度德里一對中產夫妻拉吉・巴特拉(伊凡・卡漢 飾)和米塔(莎芭・卡瑪 飾)望女成鳳,認為女兒要贏在起跑線,入讀貴族名校,會講英文,...