PALACE apm

喜歡這間戲院嗎?

今天PALACE apm的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
2院(大型) 奇鸚嘉年華2 (3D 粵語版) I 2014042016250004:25 PM 73一般74 $105 購票
4院(中型) 魔女宅急便 (粵語版) I 2014042016350004:35 PM 51少量52 $75 購票
1院(中型) 美國隊長2 (3D版) IIA 2014042016450004:45 PM 49少量50 $115 購票
6院(中型) 魔警 IIB 2014042017400005:40 PM 32少量33 $75 購票
3院(中型) 那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN (IIB 版) IIB 2014042017500005:50 PM 80一般81 $75 購票
5院(中型) 魔警 IIB 2014042018000006:00 PM 46少量47 $75 購票
2院(大型) 奇鸚嘉年華2 (3D 粵語版) I 2014042018200006:20 PM 87大量88 $105 購票
4院(中型) 冰封俠:重新之門 (2D版) IIB 2014042018350006:35 PM 41少量42 $75 購票
1院(中型) 美國隊長2 (3D版) IIA 2014042019200007:20 PM 79一般80 $115 購票
6院(中型) 冰封俠:重新之門 (3D版) IIB 2014042019450007:45 PM 58少量59 $105 購票
5院(中型) 美國隊長2 (3D版) IIA 2014042020050008:05 PM 77一般78 $115 購票
3院(中型) 魔警 IIB 2014042020050008:05 PM 51少量52 $75 購票
2院(大型) 那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN III 2014042020150008:15 PM 71一般72 $75 購票
4院(中型) 魔女宅急便 (日語版) I 2014042020300008:30 PM 78一般79 $75 購票
6院(中型) 魔警 IIB 2014042021450009:45 PM 59少量60 $75 購票
1院(中型) 美國隊長2 (3D版) IIA 2014042021500009:50 PM 87大量88 $115 購票
3院(中型) 魔警 IIB 2014042022100010:10 PM 87大量88 $75 購票
2院(大型) 那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN III 2014042022300010:30 PM 87大量88 $75 購票
4院(中型) 冰封俠:重新之門 (2D版) IIB 2014042022300010:30 PM 92大量93 $75 購票
5院(中型) 3D豪情 (2D版) III 2014042022350010:35 PM 77一般78 $75 購票
6院(中型) 魔警 IIB 2014042023550011:55 PM 92大量93 $75 購票