MCL 將軍澳戲院

喜歡這間戲院嗎?

今天MCL 將軍澳戲院的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
2院(小型) 點對點 I 2014110113150001:15 PM 92大量93 $70 購票
7院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110113300001:30 PM 86大量87 $70 購票
4院(中型) 殺神John Wick IIB 2014110113500001:50 PM 95大量96 $70 購票
1院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110114000002:00 PM 93大量94 $70 購票
3院(中型) 戰逆豪情 2014110114050002:05 PM 88大量89 $75 購票
5院(小型) 魔角 III 2014110114400002:40 PM 97大量98 $70 購票
6院(小型) 渴罪 III 2014110115050003:05 PM 88大量89 $70 購票
2院(小型) 第七謊言 IIB 2014110115050003:05 PM 73一般74 $70 購票
7院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110115300003:30 PM 99大量100 $70 購票
4院(中型) 一起黑爆的日子 2014110115500003:50 PM 98大量99 $70 購票
1院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110116000004:00 PM 98大量99 $70 購票
3院(中型) 戰逆豪情 2014110116400004:40 PM 91大量92 $75 購票
5院(小型) 魔角 III 2014110117000005:00 PM 99大量100 $70 購票
2院(小型) 寵愛情人夢 I 2014110117000005:00 PM 92大量93 $70 購票
6院(小型) 失蹤罪 III 2014110117250005:25 PM 69一般70 $80 購票
4院(中型) 殺神John Wick IIB 2014110117300005:30 PM 89大量90 $70 購票
7院(中型) 死亡占卜 2014110117300005:30 PM 99大量100 $70 購票
1院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110118000006:00 PM 97大量98 $70 購票
3院(中型) 戰逆豪情 2014110119150007:15 PM 94大量95 $75 購票
5院(小型) 魔角 III 2014110119200007:20 PM 94大量95 $70 購票
2院(小型) 點對點 I 2014110119300007:30 PM 89大量90 $70 購票
7院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110119300007:30 PM 94大量95 $70 購票
4院(中型) 殺神John Wick IIB 2014110119300007:30 PM 95大量96 $70 購票
1院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110120000008:00 PM 98大量99 $70 購票
6院(小型) 一起黑爆的日子 2014110120150008:15 PM 88大量89 $70 購票
2院(小型) 第七謊言 IIB 2014110121200009:20 PM 79一般80 $70 購票
7院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110121300009:30 PM 95大量96 $70 購票
4院(中型) 殺神John Wick IIB 2014110121300009:30 PM 89大量90 $70 購票
5院(小型) 魔角 III 2014110121400009:40 PM 99大量100 $70 購票
3院(中型) 戰逆豪情 2014110121500009:50 PM 92大量93 $75 購票
1院(中型) 一個人的武林 IIB 2014110122000010:00 PM 97大量98 $70 購票
6院(小型) 死亡占卜 2014110122000010:00 PM 97大量98 $70 購票

鄰近MCL 將軍澳戲院的戲院

約15分鐘可到...

  • 找不到

約30分鐘可到...