UA 淘大

今天UA 淘大的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
1院(中型) 變雀特工 (粵語版) I 2020012910100010:10 AM 89大量90 $50 購票
2院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012910250010:25 AM 88大量89 $50 購票
3院(中型) 怪醫D老篤 (英語版) I 2020012910450010:45 AM 98大量99 $75 購票
1院(中型) 變雀特工 (粵語版) I 2020012912100012:10 PM 97大量98 $75 購票
2院(中型) 我的筍盤男友 IIA 2020012912400012:40 PM 98大量99 $75 購票
3院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012912450012:45 PM 96大量97 $75 購票
1院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012914100002:10 PM 94大量95 $75 購票
2院(中型) 變雀特工 (粵語版) I 2020012914300002:30 PM 95大量96 $75 購票
3院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012915000003:00 PM 94大量95 $75 購票
1院(中型) 我的筍盤男友 IIA 2020012916250004:25 PM 96大量97 $75 購票
2院(中型) 怪醫D老篤 (英語版) I 2020012916300004:30 PM 99大量100 $75 購票
3院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012917150005:15 PM 90大量91 $75 購票
1院(中型) 肥龍過江 IIB 2020012918150006:15 PM 91大量92 $75 購票
2院(中型) 變雀特工 (粵語版) I 2020012918300006:30 PM 97大量98 $75 購票
3院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012919300007:30 PM 94大量95 $75 購票
1院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012920100008:10 PM 95大量96 $75 購票
2院(中型) 怪醫D老篤 (英語版) I 2020012920300008:30 PM 98大量99 $75 購票
3院(中型) 乜代宗師 IIA 2020012921450009:45 PM 99大量100 $75 購票
1院(中型) 我的筍盤男友 IIA 2020012922250010:25 PM 98大量99 $75 購票
2院(中型) 肥龍過江 IIB 2020012922300010:30 PM 98大量99 $75 購票
3院(中型) 乜代宗師 IIA 2020013000000012:00 AM (午夜場) 99大量100 $75 購票
1院(中型) 我的筍盤男友 IIA 2020013000150012:15 AM (午夜場) 98大量99 $75 購票
2院(中型) 肥龍過江 IIB 2020013000250012:25 AM (午夜場) 99大量100 $75 購票