UA 沙田新城市廣場 (沙田)

喜歡這間戲院嗎?

今天UA 沙田新城市廣場 (沙田)的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
1院(中型) 海綿寶寶:脫水大冒險 (2D 粵語版) I 2015040209000009:00 AM 90大量91 $50 購票
2院(中型) 狂野時速7 (2D版) 2015040209100009:10 AM 71一般72 $60 購票
1院(中型) 無敵安樂窩 (2D 粵語版) 2015040210550010:55 AM 73一般74 $65 購票
2院(中型) 衝鋒車 IIB 2015040211450011:45 AM 98大量99 $65 購票
1院(中型) 狂野時速7 (2D版) 2015040212500012:50 PM 76一般77 $75 購票
2院(中型) 海綿寶寶:脫水大冒險 (3D 粵語版) I 2015040213450001:45 PM 89大量90 $110 購票
1院(中型) 五個小孩的校長 I 2015040215250003:25 PM 54少量55 $80 購票
2院(中型) 無敵安樂窩 (3D 粵語版) 2015040215350003:35 PM 89大量90 $110 購票
2院(中型) 衝鋒車 IIB 2015040217250005:25 PM 93大量94 $80 購票
1院(中型) 狂野時速7 (3D版) 2015040217350005:35 PM 91大量92 $120 購票
2院(中型) 狂野時速7 (3D版) 2015040219250007:25 PM 71一般72 $120 購票
1院(中型) 衝鋒車 IIB 2015040220100008:10 PM 90大量91 $80 購票
2院(中型) 狂野時速7 (3D版) 2015040222000010:00 PM 73一般74 $120 購票
1院(中型) 五個小孩的校長 I 2015040222100010:10 PM 73一般74 $80 購票

鄰近UA 沙田新城市廣場 (沙田)的戲院

約15分鐘可到...

  • 找不到

約30分鐘可到...

  • 找不到