UA 沙田

喜歡這間戲院嗎?

今天UA 沙田的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
2院(中型) 猿人爭霸戰:猩凶崛起 (3D版) IIA 2014073009200009:20 AM 93大量94 $55 購票
1院(中型) 飛機總動員2:救火大行動 (3D 粵語版) I 2014073009300009:30 AM 76一般77 $55 購票
1院(中型) 猿人爭霸戰:猩凶崛起 (3D版) IIA 2014073011100011:10 AM 97大量98 $80 購票
2院(中型) 舞出真我5 (3D版) IIA 2014073011500011:50 AM 92大量93 $80 購票
1院(中型) 飛機總動員2:救火大行動 (3D 粵語版) I 2014073013400001:40 PM 94大量95 $95 購票
2院(中型) 變形金剛:殲滅世紀 (3D版) IIA 2014073014000002:00 PM 92大量93 $120 購票
1院(中型) 猿人爭霸戰:猩凶崛起 (3D版) IIA 2014073015200003:20 PM 94大量95 $95 購票
2院(中型) 猿人爭霸戰:猩凶崛起 (3D版) IIA 2014073017100005:10 PM 93大量94 $95 購票
1院(中型) 飛機總動員2:救火大行動 (3D 粵語版) I 2014073017500005:50 PM 93大量94 $95 購票
1院(中型) 猿人爭霸戰:猩凶崛起 (3D版) IIA 2014073019300007:30 PM 97大量98 $95 購票
2院(中型) 舞出真我5 (3D版) IIA 2014073019400007:40 PM 87大量88 $95 購票
2院(中型) 猿人爭霸戰:猩凶崛起 (3D版) IIA 2014073021500009:50 PM 93大量94 $95 購票
1院(中型) 舞出真我5 (3D版) IIA 2014073022000010:00 PM 96大量97 $95 購票

鄰近UA 沙田的戲院

約15分鐘可到...

  • 找不到

約30分鐘可到...

  • 找不到