UA 沙田新城市廣場 (沙田)

喜歡這間戲院嗎?

今天UA 沙田新城市廣場 (沙田)的上映電影、時間及售票情況

  下一日 »
影院 電影 放映時間 剩餘座位 票價 購票
2院(中型) 蟻俠 (2D版) IIA 2015072908500008:50 AM 88大量89 $50 購票
1院(中型) 迷你兵團 (2D 粵語版) I 2015072909000009:00 AM 65一般66 $50 購票
1院(中型) 玩轉腦朋友 (3D 粵語版) 2015072910500010:50 AM 81大量82 $90 購票
2院(中型) 蟻俠 (3D版) IIA 2015072911050011:05 AM 93大量94 $90 購票
1院(中型) 迷你兵團 (3D 粵語版) I 2015072912500012:50 PM 87大量88 $90 購票
2院(中型) 巴黎假期 2015072913200001:20 PM 99大量100 $80 購票
1院(中型) 玩轉腦朋友 (3D 粵語版) 2015072914400002:40 PM 72一般73 $110 購票
2院(中型) 蟻俠 (3D版) IIA 2015072915300003:30 PM 94大量95 $110 購票
1院(中型) 迷你兵團 (3D 粵語版) I 2015072916400004:40 PM 93大量94 $110 購票
2院(中型) 玩轉腦朋友 (3D 粵語版) 2015072917450005:45 PM 86大量87 $110 購票
1院(中型) 迷你兵團 (3D 粵語版) I 2015072918300006:30 PM 89大量90 $110 購票
2院(中型) 蟻俠 (3D版) IIA 2015072919450007:45 PM 86大量87 $110 購票
1院(中型) 玩轉腦朋友 (3D 粵語版) 2015072920200008:20 PM 81大量82 $110 購票
2院(中型) 巴黎假期 2015072922000010:00 PM 98大量99 $80 購票
1院(中型) 玩轉腦朋友 (2D 粵語版) 2015072922200010:20 PM 95大量96 $80 購票

鄰近UA 沙田新城市廣場 (沙田)的戲院

約15分鐘可到...

  • 找不到

約30分鐘可到...

  • 找不到